Miljösäck sluter cirkeln

16 000 ton lägre koldioxidutsläpp per år

Miljösäck har sitt ursprung i Celloplast AB, ett företag som grundades på 30-talet. Celloplast expanderade snabbt under 60-talet och 70-talet i samband med att plastbärkassen lanserades och krymp- och sträckfilm revolutionerade lastpallshanteringen vid transporter. Celloplast hade starka patent och var länge ensam på marknaden. Under det sena 70-talet löpte patenten ut. Företagets affärsenheter såldes successivt ut. Den egenutvecklade plaståtervinningen och plastsäcksproduktionen, som startade 1979 såldes 1992 till den schweiziska förpackningsgruppen Model AG, Weinfelden. Under år 2000 överfördes Miljösäck till ett närstående bolag till Model AG; InnoHolding AG, Eschlikon, Schweiz.

Företaget har 60 anställda och en omsättning på 10 MEuro.

Miljösäck återvinner förpackningsfilm av polyeten, som förädlas till nya plastsäckar avsedda för källsortering, industrier, storkök, renhållning, fastighetsskötsel samt hushåll och trädgård. Vi använder enbart återvunnen råvara insamlad i Sverige. I förhållande till säckar tillverkade av jungfrulig råvara eller produktionsspill blir miljövinsten, i form av minskat koldioxidutsläpp och lägre oljeförbrukning, tydlig för varje förpackning.
Miljövinsten redovisar vi i våra broschyrer, produktblad och på förpackningsetiketterna.

Varje år återvinner vi drygt 8 000 ton polyeten från kretslopps-råvara vilket medför 16 000 ton mindre koldioxid till atmosfären samt 8 000 000 liter mindre förbrukning av råolja.

Våra kunder är bland annat renhållningsföretag, grossister och detaljistkedjor i de nordiska länderna.