Miljösäck

Vi erbjuder ett heltäckande sortiment för företag som bryr sig om miljön.

Vi tillverkar och marknadsför plastbärkassar för svensk handel och sopsäckar avsedda för källsortering, industrier, storkök, renhållning, fastighetsskötsel samt hushåll och trädgård. Vi använder enbart återvunnen råvara insamlad i Sverige.

I förhållande till plastbärkassar respektive sopsäckar tillverkade av jungfrulig råvara eller produktionsspill blir miljövinsten, i form av minskat koldioxidutsläpp och lägre oljeförbrukning, tydlig för varje förpackning.

Konsultation

Kontakta oss gärna om du behöver rådgivning inom
plaståtervinning och nya projekt.

Kontakta oss

Våra säckar sparar

0
ton CO2

Vi redovisar din miljövinst

För att stödja kundernas miljörapportering redovisar vi den samlade koldioxidbesparingen efter varje kalenderår. Detta sker till samtliga kunder. Ett numrerat certifikat anger respektive kunds besparing som en delmängd av Miljösäcks samlade koldioxidreduktion. Samtliga certifikat är numrerade och registrerade årsvis.

Kontakta oss om du vill veta mer